2020-11-12

Externa nyheter

”Skåne missgynnas. Avskaffa indelningen i elområden.”

Att Skåne förbrukar mer el än regionen producerar skapar obalans och större risk för elbrist när behovet är som störst. Det skriver Henrik Fritzon, gruppledare för Socialdemokraterna i Region Skåne, och Yvonne Augustin (S), andre vice ordförande i Region Skånes utvecklingsnämnd.

Läs debattartikeln i HD.