2019-10-18

Externa nyheter

”Skåne ska bli främst i Sverige på förnybar elproduktion.”

För att säkra eltillgången och för möjligheterna till ökad tillväxt och nya arbetstillfällen krävs en omfattande satsning på regionalt producerad förnybar elkraft. Det skriver Henrik Fritzon och Yvonne Augustin, Socialdemokraterna.

Södra Sverige producerar för lite el. Det gör regionen sårbar för elbrist och höga elpriser. Därför måste möjligheterna att överföra el via elnätet öka, de geografiska områden som avgör vad elen kostar förändras och mer energi produceras i Skåne. Vi vill att Skåne ska bli ledande i landet när det gäller produktion av förnybar energi.

Läs debattartikeln i HD.