2017-08-10

Externa nyheter

Skånegårdars vindkraftverk får klartecken

Regeringen låter ett vindkraftverk hos Skånegårdar i Hällestad utanför Lund stå kvar. Därmed kör man över Försvarsmakten som har motsatt sig verket.

Läs mer här