2011-06-20

Externa nyheter

Skanska investerar i ny vindkraftpark, som blir en av Sveriges största

Den nya vindkraftparken blir en av Sveriges största landbaserade anläggningar. Samarbetsavtalet omfattar 30 vindkraftverk på Sjisjka, ett lågfjäll i Gällivare kommun. Vindkraftverken levereras av Vestas och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW och en total höjd på 131 meter. Den nya vindkraftparken blir en av Sveriges största landbaserade vindkraftanläggningar med en årsproduktion om ungefär 200 GWh, vilket kommer att kunna försörja cirka 43 000 hushåll med el.

Läs hela