2011-05-23

Externa nyheter

Skattebeslut stoppar vindkraftkooperativ

Det går trögt för kooperativt ägande av vindkraftsanläggningar runt om i landet. En anledning till det är att en dom i Regeringsrätten slagit fast att vinster från kooperativa anläggningar ska beskattas. Om ett kooperativ säljer energi ska vinsten beskattas, enligt tidigare utlåtande av Skattemyndigheten.

Läs hela