2012-09-12

Externa nyheter

Skattelättnader gör vindkraft mer intressant

I Fastighetssveriges senaste pappersmagasin skriver vi om vindkraftsinvesteringar – förtydligade skatteregler har gjort investeringar i vindkraftverk mer intressanta för svenska fastighetsbolag.

– Vi jobbar just nu med fem mandat, värda runt tre miljarder kronor. Det är flera stora fastighetsbolag som är intresserade, både börsbolag och andra, säger Omid Ashrafi, ansvarig för vindkraftsaffärer på Newsec.

Läs hela