2018-05-31

Externa nyheter

Skatten från vindkraften borde gå till kommunerna

Vindkraft för miljarder kommer att byggas på Sveriges landsbygd de kommande decenni­erna. För att berörda lokalsamhällen ska få en större del av nyttan bör fastighetsskatten på vindkraft tillfalla kommunerna.

Läs mer här