2015-05-20

Externa nyheter

Skattereduktion för andelsägande av förnybar elproduktion

Svar på fråga 2014/15:509 av Birger Lahti (V) Skattereduktion för andelsägande av förnybar elproduktion

Birger Lahti har frågat mig om jag avser att utreda hur andelsägande av förnybar elproduktion ska kunna leda till skattereduktion så att de som bor i lägenhet ska kunna stärka sin ställning på elmarknaden och bidra till energiomställningen.

Läs hela