2015-01-15

Externa nyheter

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Har du solceller på villataket eller har du ett litet vindkraftverk på din villatomt och producerar egen el? Från och med 1 januari 2015 har du möjlighet att få skattereduktion för den överskottsel som matas in från din produktion till elnätet.

Läs hela