2014-06-10

Externa nyheter

Skellefteå Kraft i miljonavtal med Kina

Skellefteå Kraft köper 30 vindkraftturbiner till ett värde av 600 miljoner kronor av kinesiska Dongfang Electric Corporation Ltd. Investeringen är en del av den tredje etappen av vindkraftparken i Blaiken.

Läs hela