2012-02-06

Externa nyheter

Skellefteå Kraft vill anställa ett 15-tal vindkraftsexperter inom fyra år

Skellefteå Kraft vill bygga ut vindkraften till sin fulla potential och stärka sin position som teknikföregångare inom vindkraft i kallt klimat. Då krävs nya medarbetare. -Vi behöver anställa flera vindkraftsingenjörer och vindkraftstekniker de kommande fyra åren, berättar Gunnar Tenevall, personalchef på Skellefteå Kraft.

Läs hela