2014-10-13

Externa nyheter

SKF investerar 220 Mkr i Kaydons tillverkningsenhet i Brasilien

SKF investerar 220 Mkr i en ny fabrik på SKF Campus i Cajamar i Brasilien. Den 6,600 m2 stora anläggningen förväntas skapa upp till 150 nya arbetstillfällen och tillverka Kaydons svängkranslager till vindturbintillverkare som förser den Brasilianska vindkraftsmarknaden.

Läs hela