2018-12-05

Externa nyheter

Skiftet har skett – solkraft billigare än kolkraft

Kan marknaden fixa miljön när politikerna går bet? Utvecklingen inom vind- och solenergi har kommit så långt att de nu ofta är ett billigare alternativ än kol och gas. Men en fråga återstår att lösa: hur ska strömmen lagras när det inte blåser?

Få bedömare verkar hoppas att politikerna som denna vecka deltar i klimatmötet i Polen ska kunna enas om kraftfulla åtgärder för att rädda klimatet.

Men kanske kan marknadskrafterna vara en räddning.

Det finns inte längre en motsättning mellan billigast möjliga el och den mest miljövänliga. De senaste åren har kostnaderna för storskalig produktion av grön el sjunkit drastiskt.

2009 kostade en megawattimme (MWh) vindkraft 100 dollar eller mer, enligt en rapport från investmentbanken Lazard. Det var flera gånger dyrare än el från ett kol- eller kärnkraftsverk.

I år har den siffran sjunkit till under 30 dollar. Det innebär att den miljövänliga elen kan mäta sig med gas. Den är till och med ofta billigare än smutsig kolkraft.

Även solenergi håller på att bli ett ekonomiskt intressant alternativ till kol och gas. På tio år har priset för solenergi sjunkit med nästan 90 procent, enligt Lazard.

Det innebär att sol fortfarande är lite dyrare än att köra äldre kolkraftverk, men det är numera något billigare att bygga ut solenergi än nya kolkraftverk.

”I vissa fall är det faktiskt billigare att producera el med alternativa än med konventionella energikällor”, konstaterar Lazard i rapporten Levelized Cost of Energy Analysis.

Bloomberg New Energy Finance gör en liknande bedömning.

”Det är inte länge sedan kol var kungen. I Indien kostar el från sol och vind nu häften av el från nya kolkraftverk”, konstaterar man i en analys.

Svenska energimyndigheten tror dessutom att den förnyelsebara energin kommer att bli ännu mer konkurrenskraftig.

– Trenden är att förnyelsebara energikällor som vind och solenergi blir mer ekonomiskt attraktiva, och jag tror att kostnaden för förnyelsebart kan fortsätta sjunka en del, säger Tobias Jakobsson, handläggare på Energimyndigheten.

Det är dock tydligt att det bara är förnyelsebar energi i stor skala som är lönsam. Utan subventioner är det en dålig affär att installera solceller på en enskild villa. Priset per megawattimme hamnar fyra till fem gånger över det från ett äldre kolkraftverk.

När det gäller kol och gas är osäkerheten stor när det gäller framtida kostnader. Just nu tyder de flesta långtidsprognoser på att bränslepriserna kommer att vara ganska konstanta.

Det som däremot skulle kunna driva upp kostnaderna och därmed göra den förnyelsebara energin ännu mer attraktiv, är politiska faktorer.

– Dels finns alltid en möjlighet att priserna på utsläppsrätter höjs. Men det som kan påverka kostnaden ännu mer är lokal miljöhänsyn, som skulle kunna leda till att projekten fördyras, säger Tobias Jakobsson.

Men det finns ett stort problem som fortfarande inte är löst och det är energilagring. Samhället använder som mest el under tider då det blåser som minst och solen inte lyser.

I Sverige kan den ojämna produktionen från sol och vind vägas upp med vattenkraft, som i praktiken fungerar som ett gigantiskt energilager.

Men i många andra länder måste bortfallet när det inte blåset eller solen inte lyser kompenseras med gas- och kolkraft.

Det finns storskaliga experiment som visar att det kan lösas. Men enligt Lazard kostar el från solenergi med lagring fortfarande mellan 100 och 180 dollar per megawattimme, alltså flera gånger mer än el från ett konventionellt kraftverk.

Det krävs också investeringar i själva elnätet för att det ska fungera med förnyelsebar energiproduktion i stor skala.

– Det finns en kostnad som man tenderar att glömma bort och det är för balansering av nätet, säger Tobias Jakobsson.

Det har att göra med att det finns ett slags inbyggd stabilitet i de stora, tunga generatorer som finns i exempelvis kärnkraftverk och kolkraftverk. Att det saknas i exempelvis solel måste man kompensera för med olika åtgärder i nätet.

Läs nyheten i SvD Näringsliv.