2019-06-13

Externa nyheter

”Skippa debatten om Ringhals och satsa på vindkraft till havs”

DEBATT. Senaste tiden har röster höjts om att Sverige behöver en ny eller en uppdaterad Energiöverenskommelse. Fortsatt drift av Ringhals 1 och 2 är den fråga som framförallt hamnat i fokus. I det sammanhanget vill vi istället betona alternativ som havsbaserad vindkraft där investeringsviljan på grund av rådande marknadsvillkor i dag närmast är obefintlig, skriver Torbjörn Severinsson och Oskar Almén på PA Consulting.

För en mer omfattande utbyggnad krävs ett riksdagsbeslut för slopande av anslutningsavgifter, vilket också var en av intentionerna i liggande Energiöverenskommelse. Först när detta blivit verklighet kan havsbaserad vindkraft på allvar bli en alternativ energikälla att räkna med i Sverige.

Läs hela debattartikeln på NyTeknik.se.