2011-05-05

Externa nyheter

SKL: Kommunalt veto bör bevaras

I ett yttrande till Näringsdepartementet menar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att det kommunala vetot i sin nuvarande form uppfyller sitt syfte och att det inte finns skäl att ändra lagstiftningen. Däremot understryker SKL att kommunerna ska beakta bestämmelsen i förvaltningslagen som säger att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt.  SKL pekar också på det orimliga i att Försvarsmakten har undantagit stora områden för vindkraft i närheten av militära och civila flygplatser, särskilt med tanke på att detta inte förkommer i andra EU-länder.  Miljöpartiets ledamot i SKL:s styrelse reserverade mot beslutet och menar att det kommunala vetot bör avskaffas.

Läs hela