2014-01-10

Externa nyheter

Skogens sociala värden måste värderas

Ulf Jobacker, företagsutvecklare förnybar energi, LRF, replikerar på helahälsingland.se

Rune Eidensten, med flera, skriver på helahälsingland.se (8/1) om behovet av att värdera skogens sociala värden högre vid exploatering och tar vindkraftsetableringar som exempel. LRF antog nyligen en policy för sitt arbete kring vindkraft där ansvarstagande, öppenhet och dialog är utgångspunkten för att låta olika intressen kommer till tals och bemötas med respekt.

Läs hela