2016-04-15

Externa nyheter

Skogskartor ökar lönsamhet

Efter en stor datainsamling finns nu detaljerade uppgifter om den svenska skogen. För första gången vet vi i detalj vad skogslagret rymmer, skriver Skogstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist och SLU:s rektor Peter Högberg.

Läs hela