2012-04-20

Externa nyheter

Skräckrapporten för Donald Trump

Vindkraften förväntas dubbleras inom loppet av fyra år. Detta är säkert ingen ljuv musik för vindkraftsmotståndaren Donald Trump. Under 2011 ökade världens installerade vindkraft med 20 procent eller 40,5 gigawatt. I slutet av förra året fanns det 238 gigawatt installerad vindkraft, enligt Global Wind Report. Donald Trump har i ett uttalande riktat till Skottlands regeringschef Alex Salmond sagt att vindkraftbranschen kommer att dö ut när subventionerna upphör.

Läs hela