2018-03-15

Externa nyheter

Skrämmande förändring

Förändring kan vara skrämmande, men den är av godo, skriver samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan. Energisektorn befinner sig i förändring. En förändring av sådan karaktär att jag är övertygad om vi nu skriver historia. Och förändringen är nödvändig. Det går inte att lösa klimatfrågan utan att lösa energifrågorna; energisektorn står för två tredjedelar av jordens totala växthusgasutsläpp…

Läs mer här.