2016-12-13

Externa nyheter

Skriftlig fråga angående handläggningstider vid länsstyrelserna

Skriftlig fråga angående handläggningstider vid länsstyrelserna från Per Åsling (c) till statsrådet Ardalan Shekarabi (s):

  • Vad avser att statsrådet vidta för åtgärder för att effektivisera handläggningen vid landets länsstyrelser och för att minska skillnader i handläggningstid mellan olika länsstyrelser?

Läs mer här