2016-12-13

Externa nyheter

Skriftlig fråga angående nätutbyggnad

Skriftlig fråga från Rickard Nordin (c) till statsrådet Ibrahim Baylan (s):

……. Svenska kraftnät har vid tidigare tillfällen aviserat förstärkningsåtgärder av det så kallade snitt 2. Dessa ser dock ut att dra ut på tiden. Tillsammans med ledtider på uppemot 13 år i dag för att bygga ny luftledning finns det stora risker för inlåst kraft i norr och högre elpriser i södra Sverige, inte minst då de äldsta fyra reaktorerna i södra Sverige stängs ned 2019–2020.

  • Vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att påskynda tillståndsprocesserna att bygga ut stamnätet?

Läs mer här