2011-09-09

Externa nyheter

Skriftlig fråga: Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad

Hannah Bergstedt (S) ställer skriftlig fråga till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2010/11:679 Hinderbelysning ett hinder för vindkraftsutbyggnad

I Markbygden i Piteå kommun arbetas med uppbyggnaden av en av norra Europas största vindkraftsparker och berör med sin omfattning ett ca 450 kvadratkilometer stort område med potential att etablera upp till 1 101 vindkraftverk

Läs hela
Läs svaret