2016-02-15

Externa nyheter

Skriftlig fråga: Kommunernas vetorätt vid nyetablering av vindkraft

Skriftlig fråga Kommunernas vetorätt vid nyetablering av vindkraft
Fråga 2015/16:802 Kommunernas vetorätt vid nyetablering av vindkraft
av Maria Malmer Stenergard (M), till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP).

Läs hela