2013-08-29

Externa nyheter

Skriftlig fråga: Statliga myndigheter och utbyggnad av vindkraft

Skriftlig fråga 2012/13:732 av Kristina Nilsson (S) till miljöminister Lena Ek (C).

I juni 2006 antog riksdagen propositionen ”Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt vindbruk”. I propositionen betonas vikten av att kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter aktivt bidrar till att förbättrade förutsättningar för planering av en lokalt förankrad, förnybar och långsiktigt hållbar elproduktion från vindkraften.

Läs hela