2011-05-27

Externa nyheter

Skriftlig fråga till Maud Olofsson

Skriftlig fråga 2010/11:559 från Jens Holm (V) till  till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Gemensam elcertifikatmarknad med Norge

På vilket sätt kommer näringsministern att verka för att Norge presenterar en analys av hur mycket norsk vattenkraft som förväntas omfattas av systemet?

Läs hela