2011-08-30

Externa nyheter

Skriftlig fråga: Uttagsskatten mot vindkooperativ

Jens Holm (V) har ställt skriftlig fråga 2010/11:666 till Maud Olofsson (C): Uttagsskatten mot vindkooperativ.

Uttagsbeskattning av kooperativt ägd vindkraft är ett stort hinder för både utbyggnaden av förnybar energi samt för att bygga upp förtroendet för det förnybara. Vänsterpartiet har vid upprepade tillfällen krävt att regeringen ska lösa frågan, så att de som investerar i andelar i vindkraft inte ska drabbas.

Läs hela