2011-12-09

Externa nyheter

Skriftlig fråga: Vindkraft i Värnamo

Skriftlig fråga 2011/12:230 Vindkraft i Värnamo av Carina Hägg (S) till näringsminister Annie Lööf (C).

Min fråga till näringsministern är om hon med anledning av det anförda fortfarande drar slutsatsen att inga initiativ ska tas för en lösning av intressekonflikter sådana som den mellan Försvarsmakten och utbyggnad av vindkraftverk?

Läs hela