2016-02-24

Externa nyheter

Skriftlig fråga: Vindkraftspark i Hanöbukten

Fråga 2015/16:852 Vindkraftspark i Hanöbukten av Jens Holm (V) till Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Sedan åtta år har arbetet med att bygga vindkraftsparken Blekinge Offshore pågått. Vindkraftsparken som ska ligga i Hanöbukten i Blekinge beräknas skapa 2 000 nya jobb samt producera ungefär 8 terawattimmar förnybar el varje år. Blekinge Offshore kommer i och med detta att bli en av världens största havsbaserade vindkraftsparker.

Läs hela