2011-10-20

Externa nyheter

Skriftlig fråga: Vindkraftsutbyggnad och försvarsmaktens intresse

Helene Petersson i Stockaryd (S)  har ställt en skriftlig fråga till statsrådet Anna-Karin Hatt (C).

Skriftlig fråga 2011/12:59 Vindkraftsutbyggnad och försvarsmaktens intresse.

Vid ett flertal tillfällen har frågan om försvarsmaktens intressen kontra vindkraftsutbyggnad varit uppe till debatt. Helene Petterssons fråga är: Vad avser statsrådet göra för att få en balans mellan försvarets intressen och intresset att fortsätta utbyggnaden av vindkraftverk i hela Sverige.

Läs hela