2012-11-08

Externa nyheter

Skriftllig fråga: Uttagsbeskattning på uthyrning av bostad och vindkraftskooperativ

Skriftlig fråga 2012/13:99, Uttagsbeskattning i samband med uthyrning av bostad, ställd av Leif Jakobsson (S) till finansminister Anders Borg (M).

Avser statsrådet ta initiativ till en översyn av uttagsbeskattningens tillämpning eller ändrad lagstiftning kring uttagsbeskattning för uthyrning av bostad och av vindkraftskooperativ?

Läs hela