2008-03-04

Externa nyheter

Skrivelse till miljöminister Anders Carlgren, 16 mars 2009

Skrivelse till miljöminister Anders Carlgren, 16 mars 2009

Regeringens propostion 2008/09:146 Prövning av vindkraft


Regeringen har aktivt verkat för att underlätta utbyggnaden av vindkraft och har en tydlig ambition att förenkla tillståndsprocessen. Svensk Vindenergi känner dock stark oro för att den propostion (2008/09:146 Prövning av Vindkraft) som regeringen i förra veckan lagt fram kommer att leda till att regeringens mål för vindkraftutbyggnaden inte kan uppnås.


Filer att ladda ner

09 03 16 Miljödepartementet om proposition Prövning av Vindkraft