2008-03-04

Externa nyheter

Skrivelse till näringsminister Maud Olofsson, 7 april 2009..

Skrivelse till näringsminister Maud Olofsson, 7 april 2009

Svensk Vindenergi känner stark oro
Regeringen, och inte minst du personligen, har aktivt verkat för att underlätta utbyggnaden av vindkraft. Den aviserade ambitionshöjningen i elcertifikatsystemet är ett viktigt steg för att åstadkomma detta. För att regeringens ambitiösa mål för vindkraften ska kunna förverkligas krväs dock en betydligt enklare tillståndsprocess, i linje med vad Miljöprocessutredningen föreslagit och regeringen uttryckt ambitioner för.


Filer att ladda ner

09 04 07 Skrivelse till Näringsdepartementet