2021-06-17

Externa nyheter

Skydda även den art som bär keps

Redan för drygt 30 år sedan gjorde LRF en omtalad och prisad reklamkampanj. ”Idag finns det femton utrotningshotade arter i Sveriges natur. En av dem bär keps” stod det i tidningar, på annonspelare och stortavlor i tunnelbanan. Sedan dess har antalet rödlistade och hotade arter i vår natur ökat. Även den kepsklädda arten har minskat kraftigt i antal. Utan att hamna på någon rödlista.

…. ingen mänsklig verksamhet går obemärkt förbi. Vi måste göra allt för att förfina och utveckla vår verksamhet så att avtrycken på miljö och klimat blir så små som möjligt, men vi kan inte samtidigt strypa förutsättningarna för livsmedelsförsörjning eller användande av skogsråvara. Att bruka jord och skog är ytterst en förutsättning för vår överlevnad. Därför är det viktigt för oss alla att värna förutsättningarna även för den art som bär keps.

Läs mer