2010-10-27

Externa nyheter

Slopa uttagsskatten på vindkraftskooperativ

Debatten om uttagsskatten för vindkraftskooperativ har pågått i snart två år. Företrädare för samtliga riksdagspartier har förklarat att skatten är orättvis och bör avskaffas.

Läs hela