2019-09-30

Externa nyheter

”Sluta hyckla om metallbehovet”

Sverige bör kliva ut ur skamvrån och solidariskt bidra till den globala klimatkampen och välfärdsutvecklingen genom ökad gruvproduktion. Det skriver flera debattörer.

Välståndet i världen stiger. Allt fler människor tar sig ur fattigdomens misär och allt fler får möjlighet till ett drägligare liv. Tillgång till energi och framför allt el är avgörande för denna positiva utveckling och för det hållbara fossilfria samhället. Mer och mer ny produktion av el kommer från vindkraft och solceller och är fri från kol och olja och därmed fri från koldioxidutsläpp och negativ klimatpåverkan. El lagras allt mer i batterier för bilar, elcyklar och för att kunna klara elförsörjningen när det inte blåser och solen inte skiner.

Läs hela debattartikeln i SvD.