2013-03-18

Externa nyheter

Slutlig statistik för industrins energianvändning 2011

Under år 2011 minskade energianvändningen i flera branscher, framför allt inom Sveriges energiintensivaste bransch, massa och papper. Totalt minskade energianvändningen i industrin med 2 procent till skillnad från 2010 då energianvändningen ökade med 10 procent efter lågkonjunkturen.

Läs hela