2013-05-13

Externa nyheter

Slutreplik: Bättre göra rätt direkt

Välkommet med en ny remissrunda men det hade varit mer önskvärt om Energimyndigheten kommit med ett bättre genomtänkt förslag från början, svarar Pia Pehrson och Sophia Linderstam, båda verksamma vid Foyen Advokatfirmas avdelning för Mark- och miljörätt.

Läs hela