2014-02-17

Externa nyheter

Slutreplik: Fortsatta missuppfattningar om ”baskraft”

Slutreplik från Lennart Söder, professor i elkraftsystem, KTH, på Second Opinion.

I kraftsystemet är ett viktigt krav att total produktion kontinuerligt måste vara lika med total konsumtion. Det finns ingen teknisk koppling mellan olika grupper och olika produktionskällor.

Läs hela