2018-11-12

Externa nyheter

Slutreplik. ”Konstsnön till vinter-OS ska göras med förnybar energi

Alla internationella skidtävlingar, var man än befinner sig i världen, genomförs på konstsnö. I Sverige har vi möjlighet att producera denna snö med hjälp av förnybar energi, en möjlighet vi ska ta och dessutom berätta om, skriver Mats Årjes, SOK, och Johan Strid, Parasportförbundet.

Vi delar Mattias Goldmanns syn att ett gediget och genomgående miljö- och klimatarbete är avgörande för ett arrangemang som vinter-OS och Paralympics i Sverige 2026. Vi känner stark tilltro till att vår kandidatur för ett  är hållbar utifrån såväl ekonomisk som social och miljömässig utgångspunkt. Sverige har en stark tradition av att gå i bräschen för en kraftfull miljö- och klimatpolitik och vi vill vara med och föra den traditionen vidare.

Därför är också vår ambition att ett OS i Sverige 2026 ska bli ett skyltfönster för miljö- och klimatinnovationer.

Läs hela repliken i Dagens Nyheter.