2011-10-31

Externa nyheter

Slutreplik: Vi måste kunna diskutera kostnaderna

Per Nilsson rapportförfattare “Svensk vindkraft – 215 miljarder senare” och Lydiah Wåhlsten programansvarig Miljö, tillväxt och konsumtion, Timbro, har följande slutreplik i Svenska Dagbladet.

Det är viktigt att vi kan börja prata om vindkraften. Dels är det en satsning som lyfts upp som nödvändig för Sverige ansträngning för att förbättra miljön. Dels berör den energiförsörjningen för svenska företag. Och inte minst betalas kostnaden för vindkraften av vanliga familjer som redan idag har knappa marginaler.

Läs hela