2018-05-23

Externa nyheter

Slutreplik: vi står inför stora investeringar

Det verkar i debatten ibland som att vi skulle stå inför nollinvesteringar om vi bibehåller dagens energimix men däremot står inför stora kostnader för ett skifte till 100 procent förnybart. Det är en felaktig utgångspunkt, skriver Hans Kreisel.

Läs mer här