2017-04-12

Externa nyheter

Smarta nät mer än el

I debatten handlar ”smarta nät” ofta enbart om el och hur flexibiliteten i elanvändningen ska kunna öka. Men projektet ”Smarta nät för ett hållbart energisystem” i stadsdelen Hyllie i Malmö visar att det är ett allt för snävt perspektiv. Det finns en stor potential i att få olika energibärare att samverka.

Läs mer här.