2014-05-15

Externa nyheter

Småskalig vindkraft på taket med nya SAWT PK10

SAWT vertikalaxelsvindgeneratorer är utvecklade för högeffektiv småskalig vindenergiproduktion. Tekniken med stående generatorer skapar en nästintill ljudfri elproduktion, vilket ger helt nya förutsättningar för alternativ energiproduktion, då helt andra placeringsalternativ som t ex placeringar på byggnader inom tätbebyggt område kan fungera som bärare av generatorer för småskalig vindkraft.

Läs hela