2013-09-24

Externa nyheter

SMHI lanserar nya klimatscenarier på webben

Hur kommer klimatet att förändras i Sverige? Vad säger den aktuella forskningen? Nu finns helt nya klimatscenarier som visar hur temperatur och nederbörd kan komma att ändras i olika delar av landet. Scenarierna i form av kartor, diagram och nedladdningsbara data bygger på SMHIs allra senaste klimatberäkningar.

Läs hela