2012-04-12

Externa nyheter

SMHI lanserar virtuella mätmaster för snabbare projektering av vindkraft

SMHI har utvecklat en virtuell mätmast som ger ett snabbare och mer träffsäkert beslutsunderlag vid projektering av vindkraftverk. I grunden ligger en unik modell för beräkning av vindförhållanden.

Läs hela