2011-06-03

Externa nyheter

Snabb etablering på arbetsmarknaden för CFLs Vindkraftstekniker

Nu är första kullen Vindkraftstekniker ute på sin sista LIA-period, därefter är de examinerade Vindkraftstekniker med Offshore — inriktning. Redan nu, veckor innan examen, har flera av de studerande fått anställning.

Läs hela