2016-12-14

Externa nyheter

Snabba förändringar i en varmare värld

Snabba förändringar har inträffat på klimatområdet de senaste tio åren både när det gäller förändringar i temperaturer och nya energikällor. Det konstateras i ny uppdaterad bok om klimatforskningen.

Ett ljus i mörkret är att även utvecklingen på energiområdet de senaste åren varit helt oförutsägbar. Man behöver bara gå tillbaka 10-15 år för att komma till en tid då man bortsåg från möjligheten att använda vindkraft och solceller i stor skala. Nu är båda på mycket snabb frammarsch.

Läs mer här