2018-01-11

Externa nyheter

Snabba på omställningen till förnybara energikällor

Vi har byggt ekonomin och samhället runt det felaktiga antagandet att fossil energi är billig. I själva verket ger förbränningen av olja, kol och gas upphov till fruktansvärda kostnader och kan inte tillåtas fortsätta. Sverige har goda möjligheter att bli ett föregångsland genom att införa en riktigt verkningsfull koldioxidavgift, skriver Henrik Petrén, Lars Almström, Anne von Heideman, Linnea Grönroos på Klimatsvaret, den svenska grenen av gräsrotslobbyn Citizens’ Climate Lobby.

Läs mer här