2011-11-01

Externa nyheter

Snabbare ökning av förnybar energi

Drygt 47 procent av den totala energianvändningen kom från förnybar energi 2010, vilket innebär att den förnybara energin ökar snabbare än tidigare rapporterat. Detta framgår av Energimyndighetens förslag till nationell lägesrapport.

Läs hela