2016-11-15

Externa nyheter

Snålblåst kring vindkraft

Elcertifikatsystemet har på flera sätt varit en succé. Men för många investerare har det dessvärre varit en mycket dålig affär”, säger Charlotte Unger Larson, vd för branschorganisationen Svensk vindenergi

Läs mer här